Relacja Ignacego Sarneckiego

Ignacy Sarnecki – żołnierz wyklęty z Wałbrzycha. Za działalność niepodległościową sąd skazał go na śmierć. Do dziś w ciele ma dwie kule wystrzelone przez ubeka.


O oddziale Ruchu oporu Armii Krajowej oraz modlitwach i wierszach więziennych.


O Muławskim UB


O próbie przekupienia funkcjonariuszy UB i wydostania z wieznenia


O ucieczce z katowni UB


O kuli w płucach


O ucieczce do lasu i oddziale w Działdowie


Ucieczka


Towarszysz Radkiewicz i sowieccy żołnierze


O aresztowaniu rosyjskich żołnierzach i wiezieniu na Rakowieckiej

Nagranie: Łukasz Kazek, Ahmzw