O projekcie

Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej jest projektem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz grupy miłośników historii lokalnej z Łukaszem Kazkiem na czele. Inicjatywa te ma na celu promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dziedzictwa rozumianego nie tylko jako zabytków i trwałych wytworów kultury materialnej, ale przede wszystkim historii ludzi zamieszkujących region wałbrzyski. Przez dwa lata ma trwać nagrywanie świadków historii z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, którzy opowiadać będą o swoich przeżyciach z czasów wojennych i Polski Ludowej. Nagrania trafią do archiwum, które utworzone będzie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Następnie informacja o archiwum zostanie rozesłana do mediów ogólnopolskich, które chcąc stworzyć reportaż o historii Ziemi Wałbrzyskiej, będą mogły skorzystać z utworzonego archiwum. Media będą mogły z tej bazy korzystać nieodpłatnie, ale powoływać się na archiwum jako źródło i sygnować teksty logotypami Ziemi Wałbrzyskiej.
Całość zebranego materiału, to nie będą tylko nagrania wspomnień, ale i kopie zdjęć dokumentów, zdjęcia pamiątek, odznaczeń, ciekawych książek itp., można to wszystko dalej wykorzystywać, aby promować ziemię wałbrzyską. W ten sposób materiały z logiem „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej” pojawią się w dokumentach realizowanych przez TV, radio, prasę i różnego rodzaju wydawnictwa. Można zorganizować wiele wystaw i prezentować je na arenie kraju, a nawet w Europie, w muzeach, centrach kulturalnych i w innych instytucjach. Mogą to być również prelekcje, żywe spotkania z historią, warsztaty szkolne.
W Polsce są dotąd jedynie trzy ośrodki, które zajmują się archiwizowaniem historii mówionej – w Lublinie teatr NN (skupiają się na historii Żydów polskich i Polakach żyjących po sąsiedzku), warszawski Ośrodek Karta (szersze spektrum zbiorów), oraz Instytut Marii Curie Skłodowskiej. Brakuje jednak takiego, który mógłby ukazać historyczne świadectwo ziemi wałbrzyskiej na przestrzeni historycznej XX wieku Ziem Odzyskanych.
Projekt obejmie takie działania jak:
– strona internetowa,
– strony w mediach społecznościowych,
– zainteresowanie projektem publicystów, dziennikarzy, dyrektorów muzeum, ośrodków kulturalnych, aktorów, pisarzy- nadanie projektowi rozgłosu i rangi ogólnopolskiej
– pozyskanie szerokiej gamy partnerów celem współpracy na arenie ogólnopolskiej i europejskiej,
– szeroki kontakt z ośrodkami polonijnymi na całym świecie,
– propozycja siedziby „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej” będzie starostwo powiatowe w Wałbrzychu albo też Pałac Jedlinka,
Realizacja projektu będzie związana z kosztami wyjazdów do pobliskich miejscowości oraz z zakupem sprzętu.
Główny pomysłodawca projektu to Pan Łukasz Kazek– który jest współautorem szeregu artykułów i filmów dokumentalnych o tematyce związanej z proponowanym projektem.
Patronat Honorowy nad projektem objął dr Jacek Wilczur (żołnierz AK, pracownik Komisji Badań zbrodni hitlerowskich na ziemiach polskich, autor ponad 33 książek z zakresu tematyki II wojny światowej, uczestnik i oskarżyciel w procesie ukraińskiego zbrodniarza Johna Demianiuka ps. Iwan Groźny.
Konsultacje historyczne i pomoc merytoryczna Muzeum Historii Polski w Warszawie. Patronat medialny na kraj Wiedza i Życie Inne Oblicza Historii. W realizacji działań drugiego projektu pomogą nam studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Socjologii.