Dziki zachód

Walim, a przed 1945 rokiem Wustewaltersdorf to zaledwie jedna z tysięcy miejscowości, z których po zakończeniu II Wojny Światowej wysiedlano rdzennych mieszkańców.

Źródło: Ahmzw, Telewizja Sudecka