Irak/Afganistan: życie miedzy domem a misją wojskową

st.chor.sztab. A. RoikKONKURS NA WSPOMNIENIA „IRAK/AFGANISTAN: ŻYCIE MIĘDZY DOMEM A MISJĄ WOJSKOWĄ
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne:
I miejsce – 2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł.
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza wszystkich weteranów do udziału w konkursie na pisemne wspomnienia o życiu przed wyjazdem na misję, na misji i po powrocie do domu.
Zgłoszona praca konkursowa musi mieć co najmniej kilkanaście stron maszynopisu.
Prace należy oznaczyć pseudonimem, a w zaklejonej kopercie należy przesłać płytę CD z pracą oraz swoimi danymi osobistymi (imię, nazwisko, wiek, adres, stopień wojskowy) zapewni to bezstronność oceny jury.
Autorom najciekawszych prac zostaną złożone oferty druku.
Prace należy przesyłać na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław z dopiskiem „Konkurs na Wspomnienia”. Prace należy przesyłać do 1 października 2016 r.

Dodatkowe informacje tel. 607 578 819, e-mail: olga.nowaczyk@uwr.edu.pl

Zapraszamy do polubienia profilu na facebook’u Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Jako Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej gorąco wspieramy inicjatywy mające na celu pozyskiwać relacje świadków nie tylko z wydarzeń ubiegłego wieku, ale też opowieści, historii tych bardziej współczesnych.