Projekt dla szkół dotyczący Jana Karskiego

jan_karskiProjekt dla szkół dotyczący Jana Karskiego. Mogą wziąć w nim udział gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Czekają atrakcyjne nagrody.

Projekt dla szkół dotyczący Jana Karskiego. W czwartek (17 listopada) o godz. 11. w Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie literacko-muzyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu wałbrzyskiego, które będzie poświęcone postaci Jana Karskiego, słynnego kuriera i emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Nie bez powodu był określany polskim Jamesem Bondem. Spotkanie w Starej Kopalni odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Wałbrzycha, a weźmie w nim udział m.in. Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Podobne spotkania jak w Wałbrzychu odbędą się także w powiecie wałbrzyskim: 14 listopada w Walimiu, 15 listopada w Jedlinie-Zdroju i 16 listopada w Głuszycy.

W spotkaniach tych mogą uczestniczyć wszystkie gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne z Wałbrzycha i z powiatu wałbrzyskiego. Każda szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, która chce uczestniczyć w spotkaniu musi wypełnić i przesłać formularz, który jest dostępny np. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod adresem: walbrzych.eu Szkoły, które wypełnią i prześlą formularze zgłoszeniowe, otrzymają od Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego pakiet edukacyjny obejmujący: książkę Jana Karskiego pt. „Tajne Państwo”, komiks „Misja Karskiego: Zatrzymać Holokaust„, książkę Józefa Piłsudskiego „Rok 1920”, płytę CD z 2 wersjami językowymi (PL i ENG) słuchowiska „Ten Karski„, multimedialny pakiet edukacyjny „Jan Karski i jego czasy„, wlepki Karski – My Hero w wersji papierowej i elektronicznej oraz certyfikat przystąpienia do programu.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że materiały przekazane przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego będą służyły uczniom jako inspiracja do działań na rzecz wspólnego dobra, praw człowieka i przysłużą się pielęgnowaniu pamięci o Janie Karskim – wybitnym polskim bohaterze. Szkoły, które przystąpią do programu zobowiązują się do opracowania scenariusza wydarzenia związanego z Janem Karskim i zaprezentowania go podczas Dnia Jana Karskiego w roku szkolnym 2016/2017 (dogodną datę ustalają szkoły samodzielnie) oraz zamieszczenia informacji o przystąpieniu do programu na stronie internetowej szkoły (zrzuty ekranowe stron szkolnych z zamieszczonymi na nich informacjami o udziale w programie, przedstawiciel szkół będą musieli wysłać drogą mailową na adres mnowak@jankarski.net).

Wydarzenia mogą przyjąć formę spektakli, filmów, prezentacji multimedialnych, publikacji czy gier. Nad scenariuszami wydarzeń będą pracować grupy liczące maksymalnie 10 osób wraz z opiekunem. W przypadku powstania więcej niż jednego scenariusza decyzję o realizacji któregoś z nich podejmą uczniowie i nauczyciele. Szczegółowe scenariusze można przesyłać drogą elektroniczną na adres mnowak@jankarski.net do 13 listopada 2016 r. Komisja złożona z członków i pracowników Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego wybierze zwycięskie projekty i ogłosi wyniki podczas wydarzenia czytelniczego Karski- My Hero 17 listopada 2016 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Nagrodą w konkursie na najlepszy scenariusz Dnia Jana Karskiego jest wycieczka do Warszawy w grudniu 2016 r.
W programie: zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Na fotorelacje z Dni Karskiego zespół Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego czeka do 30 kwietnia 2017 r. Uczniowie szkół, które przedstawią najciekawsze fotorelacje otrzymają kolejne atrakcyjne nagrody (szczegóły zostaną podane na początku 2017 r.).

Autor: Artur Szałkowski, źródło: Naszemiasto.pl